Menu
Sepetiniz
Havale / EFT Ödemelerinde %3 İndirim

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

TAROS KIRTASİYE DIŞ TİCARET A.Ş

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:4 Taros Plaza / Ataşehir / İSTANBUL

İşbu aydınlatma metni https://www.taroskirtasiye.com/ üzerinden gerçekleştirilen online satış kapsamında ürün satın alanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. https://www.taroskirtasiye.com/ üzerinden gerçekleşen satışlarda üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla platformumuzda üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Üye olmadan alışveriş yapma seçeneğinden farklı olarak üyelik seçeneği; üyelere alışveriş geçmişlerini göstermektedir. Bu anlamda işlenen tek farklı kişisel veri üyenin alışveriş geçmişidir. Bu aydınlatma metni hem üyeleri hem de üye olmadan alışveriş yapanları kapsamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

https://www.taroskirtasiye.com/ üzerinden gerçekleştirilen online satış hizmeti kapsamında ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres (teslimat için) elektronik posta adresi bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz işlenmektedir. Kredi kartı güvenliğine ilişkin detaylı açıklamalar için lütfen Gizlilik ve Güvenlik Politikasını inceleyiniz. Bu kişisel veriler üyelik formu veya sipariş formu aracılığıyla toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler; kanunlarda açıkça öngörülmesi,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz talep halinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak resmi makamlarla ve sipariş ettiğiniz ürünlerin teslimi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak kargo şirketleri ve tedarikçilerle paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Haklarınız

Online satış gerçekleştiren müşteriler;

·        Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kurumsal internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) veya İadeli Taahhütlü Posta / Noter vasıtasıyla tebligat yöntemiyle Şirkete iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

        Başvuru Form Linki

Taros Kırtasiye Çerez Politikası Bildirimi.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerez (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.